Donatie Fonds Berger

Stichting IE krijgt een gulle donatie van Fonds Berger! Fonds Berger honoreerde de aanvraag met het volgende argument:

Stichting IE sprankelt en heeft een mooi project op het raakvlak van educatie, experimentele wetenschap, bezoekersparticipatie.

Fonds berger opgericht uit de nalatenschap van de heer Berger oud wetenschapper bij Shell research en is sinds 2016 actief betrokken bij bijzondere wetenschappelijke projecten.