stichting Intergalactic Environmentalists heeft de ANBI status verkregen

Stichting Intergalactic Environmentalists heeft de ANBI status gekregen. Dit is een geweldige opsteker, niet alleen erkent de overheid dat aan alle wettelijke eisen is voldaan maar ook dat de stichting een gezonde financieel basis heeft en een sterk bestuursvorm heeft. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de overheid ziet dat we algemeen nut beoogen!

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Het maken van winst is dan ook geen doel van de Intergalactic Environmentalists.

Donateurs kunnen een schenking doen aan de ANBI, dit kan hen een belastingvoordeel opleveren wanneer zij het als gift aanmerken in de belastingaangifte.
Het grote voordeel voor de ANBI is dat deze niet verplicht is om erf-of schenkbelasting te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen die gebruikt worden voor het algemeen belang.